Przejdź do treści

Kalendarz firmowy

Aby o niczym nie zapomnieć warto mieć to zapisane. Zorganizowanie spotkania firmowego, imprezy integracyjnej, spotkania z klientem nie będzie problemem, a ważny telefon ani wysłanie oferty do klienta nie zostaną pominięte.

Typ wydarzenia

Określ jakiego typu będzie to wydarzenie – firmowe, spotkanie z klientem, ważny telefon itp.

Priorytet

Nadaj priorytet, aby najważniejsze wydarzenia z danego dnia wykonać najpierw.

Powiadomienia E-mail

Możesz dołączyć pozostałych użytkowników. Na ich adres        e-mail zostanie wysłana wiadomość o zaproszeniu do wydarzenia razem ze szczegółami. Użytkownik może zaproszenie przyjąć lub odrzucić.

Powiadomienie na tablicy

Poza tym, że zostanie wysłana wiadomość e-mail, na głównej tablicy użytkownika pojawi się informacja o dodaniu do wydarzenia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!